Optické a optoelektronické přístroje

 
Dělostřelecká buzola PAB-2, varianta s poledníkovým hledačem.

   Dělostřelecká buzola PAB-2 je opticko-mechanický přístroj, určený k měření vodorovných a svislých úhlů v terénu, k měření magnetických azimutů, jakož i k měření vzdálenosti v rozsahu 50 - 400m pomocí jednoduché latě o délce 2m. Pomocí poledníkového hledače, který je součástí soupravy PAB-2, je při dobré viditelnosti možno přesně určit astronomický azimut - místní poledník, zaměřením hvězd Polárka (Polaris) a Kochab, náležejících souhvězdí Malá medvědice (Ursa Minor).

PAB-2 Návod k použití

 
Kvantový topografický dálkoměr KTD-1.

   Kvantový topografický dálkoměr KTD-1 slouží k topografickému průzkumu terénu, hledání a výběru cílů, určení jejich vzdálenosti od místa pozorování, jakož i k měření horizontálních a vertikálních úhlů. Samotný přistroj v sobě integruje činnost teodolitu a LASERového dálkoměru.

KTD-1 Návod k použití

 

 

Dosimetrie a radiační ochrana

 
Seznam dosimetrických veličin a jejich jednotek, používaný v oboru radiační ochrany, včetně definic.

   Veličiny používané pro měření dávky, expozice, dávkového ekvivalentu, příkonu dávky, příkonu expozice a dalších. Seznam obsahuje historické i současně platné jednotky, s nimiž se lze setkat u měřicích přístrojů - dosimetrů, radiometrů, intenzimetrů.  

Dosimetrické veličiny

Dosimetrický přístroj DP-86 (Návod k obsluze)

   Dosimetrický přístroj DP-86 je digitální přenosný přístroj pro měření úrovně radiace záření gama v jednotkách Gy/h a ke kontrole stupně zamoření povrchů osob, techniky, terénu, potravin a vody v jednotkách mGy/h. Byl vyvinut v ČSSR v polovině 80-ých let a jeho měřicí sonda již obsahuje dva polovodičové detektory ionizujícího záření.

Radiometr DP-86

 

Zkoušecí zařízení ZZ-10 (Návod k obsluze - úvod)

   Zkoušecí zařízení ZZ-10 je přenosný přístroj určený pro kontrolu rádiové stanice RF-10 a jejího doplňkového zařízení (Mikrotelefonu, Zdrojové skříňky, Skříňky "A", Skříňky "B"). Zařízení ZZ-10 je napájeno ze sítě 220V/50Hz nebo z vnější akumulátorové baterie 10 - 30 V.

Zkoušecí zařízení ZZ-10

 


© 2001-2015 Zkrat