Optické a optoelektronické přístroje

 
Dělostřelecká buzola PAB-2, varianta s poledníkovým hledačem.

   Dělostřelecká buzola PAB-2 je opticko-mechanický přístroj, určený k měření vodorovných a svislých úhlů v terénu, k měření magnetických azimutů, jakož i k měření vzdálenosti v rozsahu 50 - 400m pomocí jednoduché latě o délce 2m. Pomocí poledníkového hledače, který je součástí soupravy PAB-2, je při dobré viditelnosti možno přesně určit astronomický azimut - místní poledník, zaměřením hvězd Polárka (Polaris) a Kochab, náležejících souhvězdí Malá medvědice (Ursa Minor).

PAB-2 Návod k použití

 
Kvantový topografický dálkoměr KTD-1.

   Kvantový topografický dálkoměr KTD-1 slouží k topografickému průzkumu terénu, hledání a výběru cílů, určení jejich vzdálenosti od místa pozorování, jakož i k měření horizontálních a vertikálních úhlů. Samotný přistroj v sobě integruje činnost teodolitu a LASERového dálkoměru.

KTD-1 Návod k použití

Dosimetrie a radiační ochrana

 
Seznam dosimetrických veličin a jejich jednotek, používaný v oboru radiační ochrany, včetně definic.

   Veličiny používané pro měření dávky, expozice, dávkového ekvivalentu, příkonu dávky, příkonu expozice a dalších. Seznam obsahuje historické i současně platné jednotky, s nimiž se lze setkat u měřicích přístrojů - dosimetrů, radiometrů, intenzimetrů.  

Dosimetrické veličiny

 
Dosimetrický přístroj DP-86 (Návod k obsluze)

   Dosimetrický přístroj DP-86 je digitální přenosný přístroj pro měření úrovně radiace záření gama v jednotkách Gy/h a ke kontrole stupně zamoření povrchů osob, techniky, terénu, potravin a vody v jednotkách mGy/h. Byl vyvinut v ČSSR v polovině 80-ých let a jeho měřicí sonda již obsahuje dva polovodičové detektory ionizujícího záření.

Radiometr DP-86

 
Technický popis a návod k obsluze měřiče ionizujícího záření Robotorn 20046

   Přístroj Robotron 20046 (též RFT 20046) slouží k čítání počtu impulsů detekovaných detektorem ionizujícího záření v zadaném časovém intervalu, k měření časových intervalů nutných pro načítání zadaného počtu impulsů a k měření četnosti impulsů. Přístroj Robotron 20046 také obsahuje jednokanálový amplitudový analyzátor a nastavitelný zesilovač impulsů. Přístroj Robotron 20046 může spolupracovat se scitilačními detektory, s polovodičovými detektory i s detektory tvořenými G-M trubicí.

Měřič ionizujícího záření Robotron 20046

 
Technický popis a návod k obsluze vyhodnocovače termoluminescenčních dosimetrů RDC IIIA

   Přístroj RDC IIIA je zařízení pro vyhodnocování osobních termoluminescenčních dozimetrů RDC IIID, z výroby bývalé NDR (DDR). Technický popis popisuje též napájecí zdroj RDC IIIN.

Vyhodnocovač dosimetrů RDC IIIA - Technický popis

 
Technický popis a návod k obsluze vyhodnocovače RPL dosimetrů GO 32

   Stolní přístroj GO 32 ( ГО-32 ) je zařízení pro vyhodnocování osobních RPL (Radio-PhotoLuminescent) dosimetrů ID-11 ( ИД-11), z výroby bývalého SSSR. Přístroj používá UV lampu LUF-4 a fotonásobič FEU-84. Podle tohoto přístroje byl v bývalém československu v roce 1980 vyroben vyhodnocovač dosimetrů VDD-80, pro vyhodnocení diagnostických dozimetrů DD-80. Soubor ve formátu djvu.

Vyhodnocovač dosimetrů GO 32 - Technický popis

 
FAG Kugelfischer návod k obsluze vyhodnocovače RPL dosimetrů KL/TDQ 7050

   Přístroj KL/TDQ 7050 je mikropočítačem řízený systém pro vyhodnocování osobních RPL (Radio-PhotoLuminescent) dozimetrů FH-38, z výroby německé firmy FAG Kugelfischer. Tento přístroj též nese označení FH-380GN.

Vyhodnocovač dosimetrů KL/TDQ 7050 - Návod k obsluze

Vyhodnocovač dosimetrů KL/TDQ 7050 - Technický popis

 
Měřič aktivity a kontaminace RAM 2

   Přístroj RAM 2, z výroby bývalé NDR (DDR), je určen ke zjištění druhu a míry kontaminace povrchů a vzorků potravin radioaktivními izotopy. Může pracovat i v prostředí se zvýšeným pozadím záření gama. Také umožňuje přibližné určení stáří štěpných produktů. 

Měřič kontaminace RAM 2 - Metodika měření

Měřič kontaminace RAM 2 - Technický popis

Měřič kontaminace RAM - Servisní manuál

Radiostanice a komunikační technika

 
Zkoušecí zařízení ZZ-10 (Návod k obsluze - úvod)

   Zkoušecí zařízení ZZ-10 je přenosný přístroj určený pro kontrolu rádiové stanice RF-10 a jejího doplňkového zařízení (Mikrotelefonu, Zdrojové skříňky, Skříňky "A", Skříňky "B"). Zařízení ZZ-10 je napájeno ze sítě 220V/50Hz nebo z vnější akumulátorové baterie 10 - 30 V.

Zkoušecí zařízení ZZ-10 (Technická data)

Zkoušecí zařízení ZZ-10 (Návod k Použití)

Zkoušecí zařízení ZZ-10 (Přílohy)

Zkoušecí zařízení ZZ-10 (Stručný Návod)

 
Pomocná základnová radiostanice PS-32

   Návod k obsluze a údržbě pomocné základnové radiostanice PS-32, jež pracuje v kmitočtovém pásmu 80 MHz. Základnová radiostanice obsahuje v koženém kufříku přenosnou radiostanici PR-31, výkonový VF zesilovač 10W PX-31, prutovou anténu, závěsnou anténu, anténu miniflex, akustický měnič a síťový nabíječ.

Pomocná základnová radiostanice PS-32

Měřicí přístroje

 
Mikrovlnný RF generátor Tesla QTZ 900 12

   Popis a návod k obsluze, včetně obvodových schémat, mikrovlnného rozmítaného generátoru Tesla QTZ 900 12. Generátor může pracovat v úseku kmitočtového pásma 0,85 - 18 GHz, v závislosti na použité zásuvné jednotce (pět typů zásuvných jednotek). Zásuvné jednotky obsahují elektronku se zpětnou vlnou - karcinotron.

Mikrovlnný RF generátor QTZ 90012

 
Měřicí přístroj - vyhodnocovač UHF diod L2-27

   Technický popis a návod k obsluze vyhodnocovače parametrů mikrovlnných a UHF diod L2-27. Zařízení měří dynamický odpor diod (v rozsahu 100-5000 Ohm) a koeficient Gama (v rozsahu 2-5). Přístoj pochází z výroby bývalého SSSR.

Měřicí přístroj L2-27

Historická Spotřební Elektronika

 
Servisní Návod Tesla 4001A

   Technický popis a návod k údržbě televizních přijímačů Tesla 4001A, 4001A-b, 40001A-c, 4002A.

Tesla 4001A


© 2001-2021 Zkrat