Odkazy

     Níže uvedené tabulky obsahují externí odkazy na webovské stránky, jejichž obsah nebyl vytvořen členy klubu ZKRAT. Klub ZKRAT, ani jeho jednotliví členové proto nemohou nést jakoukoli odpovědnost za obsah těchto stránek, ani za případné škody vzniklé jako přímý či nepřímý důsledek požití těchto odkazů.

Instituce státní správy:

http://www.ctu.cz/  Český telekomunikační úřad.
http://www.sujb.cz/  Státní úřad pro jadernou bezpečnost.
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/encyklop.asp  Ministerstvo zahraničních věcí ČR - cestování do zahraničí.
http://web.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2004/2004.html  Sbírka zákonů ČR

Obchodní společnosti v oboru elektrotechniky a telekomunikací:

http://www.pathloss.com/  Profesionální SW pro návrh směrových rádiových spojů.
http://www.telefocal.com/  Singapurská společnost poskytující školení a konzultace v oboru telekomunikací.
http://www.webhosting-c4.cz/  Společnost poskytující služby webhostingu.
http://www.mprofit.ru/catalog161.htm  Dodavatel měřících přístrojů ruské výroby.

Sběratelství:

 http://www.armyradio.com/  Britská firma zabývající se prodejem inkurantních armádních radiostanic.
 http://www.cqham.ru/sch.htm  Obvodová schémata sovětských a ruských radiotechnických výrobků.
 http://www.radartutorial.eu/index.en.html  Německé stránky s informacemi ohledně základů radarové techniky.
 http://home.arcor.de/thuernagel/katalog.htm  Stránka sběratele optických a optoelektronických přístrojů.
 http://www.greenradio.de/  Stránka sběratele inkurantních armádních radiostanic.
 http://www.radiojournal.cz/  Historický radioklub československý.

.


© 2001-2020 Zkrat