Za účelem spolehlivého a přesného měření elktrických veličin, obvodových parametrů, parametů elektronických součástek a signálů, je laboratoř předsedy klubu ZKRAT vybavena celou řadou měřicích přístrojů. 

Osciloskopy a obvodové analyzátory:

Osciloskop S1-114/1, Osciloskop S1-77, VF osciloskopy S1-75 a S1-97, Polyskop Ch1-50, Logický analyzátor Siemens P3570, Analyzátor modulačního spektra S4-27, Spektrální analyzátor HP8555A/ HP8552B, Obvodový vektorový analyzátor HP8410A/HP8411A s měřicími mosty HP8743A a HP8745A, Mnohokanálový Analyzátor Quantum 8.

Kliknutím zvětši obrázek

VF a NF voltmetry, milivoltmetry a mikrovoltmetry:

Multimetr C4315, Digitální multimetr 22-168A, Milivoltmetr V3-57, VF voltmetr V7-36, Selektivní VF mikrovoltmetr V6-10, VF VN voltmetr TR1408, Vektor-voltmetr BM552, přesný 6-ti místný voltmetr HP3455A a Metra M1T380, Sekundární normál kmitočtu synchronizovaný DCF77 a GPS.

Kliknutím zvětši obrázek

VF a NF Generátory:

VF generátor G4-158, VF generátor G4-151, NF generátor G4-153, VF zesilovač měřicí G4-128, VF generátor G4-129, Mikrovlnný generátor G4-91, Rozmítaný VF generátor HP8620A se zásuvnými jednotkani HP86222A a HP8621A/B pro pásma 0,1-12,4 GHz, FM Generátor pro družicové přijímače Rohde-Schwartz SFSZ 397.4709.52, Generátor impulsů G5-63.

Kliknutím zvětši obrázek

Měřiče výkonu:

Mikrovlnná miliwattmetr M3-28, Termistorové hlavice M5-40/M5-42/M5-43/M5-44/M5-45/M5-49/M5-50, Mikrovlnné Watmetry HP436A a HP437B s měřicími hlavicemi HP8484A a HP8481A, Kalorimetrický měřič výkonu M3-47.

Kliknutím zvětši obrázek

Čítače a analyzátory modulace:

Čítač Č3-63, Čítač Č3-54 se zásuvnými moduly JaZČ-41 až JaZČ-43 a JaZČ-49 a JaZČ-72, Čítač Č3-64 s modulem JaZČ-175, Čítač HP5342A včetně Synchronizátoru HP5344A, Měřiče Modulace SK-43 a SK-46, Analyzátor modulace R-399T, Modulační analyzátor HP53310A, Grid-dip metr BM-342A, Měřič šumového čísla HP8970A se zdrojem šumu HP346B.

Zkoušeče součástek a měřiče RLCG:

Měřicí RLC můstek E7-11, Měřič RLCG automatický E7-15, Zkoušeč elektronek L3-3, Zkoušeče tranzistorů BM529 a L2-77, Zkoušeč UHF diod L2-27.

Napájecí zdroje:

Zdroj BS275, Zdroj Arirma 0-24V/0-25A, Zdroj B5-47 (0-40V/0-3A), Zdroj AUL310.

Jiné přístroje:

Psofometr 12XN069, Měřič nelineárního zkreslení S6-11, Logický zkoušeč BM-541, TV generátor BM516, KV měřicí přijímač STV 301-2, VKV měřicí přijímač STV 401, Analyzátor PCM modulace Wandel-Golterman PCM-4, Alalzyzátor rámce PCM Wandel-Golterman PRA-1, PDH BER tester Siemens P2032 a PDH/SDH BER tester ANT20, Analyzátor LAN protokolů NP 8050, Logická sonda BK-121, Tester radarů RIP-3. Heterodynní konvertor Č5-13 se směšovacími hlavicemi 10 - 78 GHz. Tenzometrický můstek DMD20A, Analyzátor sběrnice HP59401A. Měření úrovně optického signálu v optickém vláknu: OLP-1, OLA-15. PIN modulator HP11720A.

 


© 2001-2020 Zkrat